PN-EN 868-3:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) i do wytwarzania torebek i rękawów (określonych w EN 868-5) -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań i wartości dla papieru, stosowanego do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) oraz do wytwarzania torebek i rękawów (określonych w EN 868-5) stosowanych jako systemy bariery sterylnej i/lub systemy opakowaniowe, które są przeznaczone do utrzymania sterylności finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych do chwili użycia. Poza wymaganiami ogólnymi określonymi w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2, w niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i wartości, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszą Normą Europejską. Materiały określone w niniejszej części EN 868 są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 868-3:2017-03 - wersja polska
Tytuł Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) i do wytwarzania torebek i rękawów (określonych w EN 868-5) -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 26-07-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN 868-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 868-3:2009 - wersja angielska
ICS 11.080.30