PN-EN 868-2:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań i wartości dla materiałów do systemów bariery sterylnej i/lub systemów opakowaniowych, które są przeznaczone do utrzymania sterylności finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych do chwili użycia. Poza wymaganiami ogólnymi określonymi w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2, w niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i wartości, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszą Normą Europejską. O ile materiały określone w 4.2.2.1 do 4.2.2.3 niniejszej części EN 868 są przeznaczone do jednorazowego użytku, to materiały określone w 4.2.2.4 są przeznaczone do ponownego użycia.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 868-2:2017-03 - wersja polska
Tytuł Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 14-06-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN 868-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 868-2:2009 - wersja angielska
ICS 11.080.30