PN-EN 868-10:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 10: Włókniny z poliolefin pokryte warstwą adhezyjną -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody badań i dane dotyczące powlekanych włóknin z poliolefin, z adhezyjnym zamknięciem samoprzylepnym, wytwarzanych zgodnie z EN 868-9 dla systemów bariery sterylnej i/lub systemów opakowaniowych przeznaczonych do utrzymania sterylności finalnie wysterylizowanych wyrobów medycznych do momentu ich użycia. W niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i dane, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszym dokumentem, inne niż wymagania ogólne określone w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2.
W niniejszej części 868 określono materiały, które są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 868-10:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 10: Włókniny z poliolefin pokryte warstwą adhezyjną -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 29-01-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN 868-10:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 868-10:2009 - wersja angielska
ICS 11.080.30