PN-EN 868-10:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 868-10:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 10: Włókniny z poliolefin pokryte warstwą adhezyjną -- Wymagania i metody badań

Zakres

Podano metody badania i wartości dla samoprzylepnych, pokrytych warstwą adhezyjną włóknin z poliolefin, wytworzonych z nietkanych materiałów, zgodnych z EN 868-9, stosowanych do systemów bariery sterylnej i/lub systemów opakowaniowych przeznaczonych do utrzymania sterylności finalnie wysterylizowanych wyrobów medycznych do momentu ich użycia

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 868-10:2009 - wersja angielska
Tytuł Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 10: Włókniny z poliolefin pokryte warstwą adhezyjną -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 26-06-2009
Data wycofania 29-01-2019
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN 868-10:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 868-10:2002 - wersja polska
ICS 11.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 868-10:2019-01 - wersja angielska