PN-EN 858-1:2005/A1:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Instalacje oddzielaczy lekkich płynów (np. olej i benzyna) -- Część 1: Zasady projektowania wyrobu, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością

Zakres

Określono definicje, wymiary nominalne, zasady projektowania, wymagania użytkowe, znakowanie, badania i sterowanie jakością w zakresie instalacji oddzielaczy lekkich płynów (np. oleju i benzyny), tj. o gęstości do 0,95 g/cm3 Uwzględniono oddzielacze, w których oddzielenie lekkich płynów ze ścieków następuje grawitacyjnie i/lub za pomocą koalescencji

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 858-1:2005/A1:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Instalacje oddzielaczy lekkich płynów (np. olej i benzyna) -- Część 1: Zasady projektowania wyrobu, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 12-12-2006
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 858-1:2002/A1:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 13.060.30