PN-EN 81-77:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-77:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono specjalne wymagania i przepisy bezpieczeństwa dla dźwigów osobowych i towarowych, które są zainstalowane na stałe w budynkach zgodnych z EN 1998-1 (Eurokod 8).
W niniejszej normie określono dodatkowe wymagania w stosunku do EN 81-1 i EN 81-2.
Norma dotyczy nowych dźwigów osobowych i towarowych. Jednakże, może być stosowana jako podstawa w celu poprawy bezpieczeństwa istniejących dźwigów osobowych i towarowych.
Norma nie ma zastosowania do dźwigów sejsmicznych kategorii 0, jak określono w Tablicy A.1.
Niniejsza Norma Europejska nie odnosi się do innych ryzyk wynikających ze zdarzeń sejsmicznych (np. pożar, powódź, wybuch).

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-11-2020 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 81-77:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych
Data publikacji 21-02-2014
Data wycofania 31-01-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-77:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/33/EU
ICS 91.120.25, 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-77:2019-01 - wersja angielska