PN-EN 81-71:2018-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-71+AC:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dodatkowe i odmienne wymagania w stosunku do EN 81-20, odpowiednie do dźwigów, które mogą być zastosowane jako odporne na wandalizm, żeby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dźwigów i dostępność dźwigów. Pod każdym innym względem, dźwigi takie są projektowane zgodnie z EN 81-20. Niniejszy dokument uwzględnia istotne zagrożenia, niebezpieczne sytuacje i zdarzenia dotyczące dźwigów, które mogą być narażone na wandalizm (jak podano w Rozdziale 4) podczas użytkowania w warunkach przewidzianych przez instalującego. Norma nie obejmuje zabezpieczenia budynku ani dźwigów Kategorii 0 (patrz definicja 3.2). Dla innych rodzajów dźwigów, np. dźwigów z nachylonym torem jazdy zgodnych z EN 81-22, niniejsza norma może być wykorzystana jako podstawa.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-05-2020 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 81-71:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm
Data publikacji 12-07-2018
Data wycofania 11-04-2019
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-71:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-71+A1:2007 - wersja polska
ICS 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-71+AC:2019-04 - wersja angielska