PN-EN 772-2:2001/A1:2005 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Metody badań elementów murowych -- Część 2: Określenie procentowego udziału powierzchni drążeń w elementach murowych z betonu kruszywowego (na podstawie odcisku na papierze)

Zakres

Wprowadzono zmiany wymagań w odniesieniu do punktów normy: tytuł, 1 Zakres normy, 2 Powołania normatywne, 7 Przygotowanie próbek, 9 Sprawozdanie z badania

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 772-2:2001/A1:2005 - wersja francuska
Tytuł Metody badań elementów murowych -- Część 2: Określenie procentowego udziału powierzchni drążeń w elementach murowych z betonu kruszywowego (na podstawie odcisku na papierze)
Data publikacji 15-06-2005
Data wycofania 11-07-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 772-2:1998/A1:2005 [IDT]
ICS 91.100.30