PN-EN 707:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Bezpieczeństwo

Zakres

W niniejszym dokumencie, przeznaczonym do stosowania łącznie z ISO 4254-1, określono wymagania bezpieczeństwa i sposób ich weryfikacji na etapie projektowania i budowy półzawieszanych, przyczepianych lub samobieżnych wozów asenizacyjnych, włącznie z ich zespołami rozlewającymi lub aplikującymi doglebowo, przeznaczonych do przetwarzania i transportowania i/lub rozprowadzania gnojowicy, co jest wykonywane za pomocą energii albo pneumatycznej albo mechanicznej. Dodatkowo określono w nim rodzaj informacji dotyczących zasad bezpiecznej pracy, jakie powinien dostarczyć producent.
Gdy wymagania niniejszego dokumentu różnią się od tych, które zostały podane w ISO 4254-1, wymagania niniejszego dokumentu mają pierwszeństwo przed wymaganiami ISO 4254-1, dla maszyn które zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument traktowany łącznie z EN-ISO 4254-1, dotyczy wszystkich zagrożeń znaczących, sytuacji zagrożeń oraz zdarzeń niebezpiecznych, istotnych dla wozów asenizacyjnych, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach użytkowania niewłaściwego, które zostało przewidziane przez producenta (patrz Tabela A.1), z wyjątkiem zagrożeń odnoszących się do ruchu po drogach publicznych (np. kierowanie, hamowanie).
Zagadnienia środowiskowe nie zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do wozów asenizacyjnych, które zostały wyprodukowane przed datą jego publikacji jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 707:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 07-03-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 707:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 707+A1:2009 - wersja angielska
ICS 65.060.25