PN-EN 707:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 707+A1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Zakres

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sposób ich sprawdzania na etapie projektowania i budowy wszystkich półzawieszanych, przyczepianych i samobieżnych wozów asenizacyjnych, łącznie z ich zespołami rozlewającymi lub dozującymi, przeznaczonymi do rozlewania lub dozowania gnojowicy, z pompą mechaniczną lub kompresorem. Opisano sposoby eliminacji lub ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń poprzez spełnienie specyficznych dla wozów asenizacyjnych wymagań. Określono również zakres niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy z maszyną

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 707:2002 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Data publikacji 07-10-2002
Data wycofania 09-12-2009
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 707:1999 [IDT]
Dyrektywa 98/37/EC
Zastępuje PN-R-55031:1991 - wersja polska
ICS 65.060.25
Zastąpiona przez PN-EN 707+A1:2009 - wersja angielska