PN-EN 690:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Maszyny rolnicze -- Rozrzutniki obornika -- Bezpieczeństwo

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania bezpieczeństwa oraz sposób ich weryfikacji na etapie projektowania i konstruowania samobieżnych, zawieszanych i przyczepianych rozrzutników obornika wyposażonych w tylne pionowe lub poziome wirniki rozrzucające lub tylne tarcze rozrzucające o pionowych osiach obrotu, i należy ją stosować razem z EN ISO 4254-1. Ponadto określa informacje na temat zasad bezpiecznej pracy, jakie powinien dostarczyć producent. Jeżeli wymagania niniejszego dokumentu różnią się od podanych w EN ISO 4254-1, to wymagania niniejszego dokumentu mają pierwszeństwo przed wymaganiami EN ISO 4254-1, dla maszyn skonstruowanych i zbudowanych zgodnie z wymaganiami tego dokumentu. Dokument ten wraz z ISO 4254-1, dotyczy istotnych zagrożeń, sytuacji zagrożeń oraz zdarzeń niebezpiecznych, charakterystycznych dla rozrzutników obornika używanych zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Tablica 1), z wyjątkiem zagrożeń wynikających z: - drgań występujących w maszynie samobieżnej, - funkcji jazdy maszyny samobieżnej, - wywrócenia, w odniesieniu do ochrony operatora na stanowisku kierowcy maszyny samobieżnej. UWAGA 1 W odniesieniu do ochrony rolniczych maszyn samobieżnych przed wywróceniem patrz EN ISO 16231-1, będący w przygotowaniu. UWAGA 2 Niniejszy dokument nie ma zastosowania do zagrożeń środowiskowych ani bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aspekty środowiskowe opisano w EN 13080. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do rozrzutników obornika wyposażonych w boczne urządzenia rozrzucające, zdefiniowane w 3.6. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do rozrzutników obornika wyprodukowanych przed datą jego opublikowania przez CEN

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 690:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Rozrzutniki obornika -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 21-02-2014
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 690:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 690+A1:2009 - wersja angielska
ICS 65.060.25