PN-EN 674:2011 - wersja niemiecka

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" -- Metoda osłoniętej płyty grzejnej

Zakres

Niniejsza Norma Europejska wyszczególnia metodę pomiaru, do określenia współczynnika przenikania ciepła dla przeszkleń z płaskimi i równoległymi powierzchniami. Powierzchnie o strukturze np. szkła ornamentowego powinny być traktowane jako płaskie. Norma ma zastosowanie dla szklenia wielokrotnego z zewnętrznymi taflami, które nie są przepuszczalne dla promieniowania dalekiej podczerwieni, które są wyrobami ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego, boro-krzemianowego i tworzyw szklano-krystalicznych. Metoda wyszczególniona w Normie Europejskiej określa współczynnik przenikania ciepła U (cieplną przepuszczalność) w centralnym obszarze szklenia. Wartość U obliczona według tej normy jest używana do porównania wyrobów jak również dla innych celów, szczególnie dla przewidywania: - straty ciepła przez oszklenie, - zysku przewodności cieplnej w lecie, - kondensacji na powierzchniach oszklenia, - efektu wydajności pochłanianego promieniowania słonecznego w określeniu współczynnika nasłonecznienia

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 674:2011 - wersja niemiecka
Tytuł Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" -- Metoda osłoniętej płyty grzejnej
Data publikacji 09-12-2011
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 674:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 674:1999 - wersja polska
ICS 81.040.20