PN-EN 655:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki na spodzie z korka prasowanego z warstwą użytkową polichlorowinylową -- Specyfikacja

Zakres

Określono właściwości korka prasowanego z warstwą użytkową z poli(chlorku winylu) i jego odmian. Przedstawiono również system klasyfikacji oparty na intensywności użytkowania, wskazujący przeznaczenie użytkowe tych elastycznych pokryć podłogowych, oraz wymagania w zakresie znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 655:2011 - wersja angielska
Tytuł Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki na spodzie z korka prasowanego z warstwą użytkową polichlorowinylową -- Specyfikacja
Data publikacji 06-06-2011
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 27, Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN 655:2011 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC
Zastępuje PN-EN 655:2002 - wersja polska
ICS 97.150