PN-EN 648:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metody badania trwałości rozjaśnianego optycznie papieru i tektury, które przeznaczone są do kontaktu z żywnością. Podano różne procedury badania w zależności od przewidywanego zastosowania materiału.
Brak fluorescencji sączka z włókien szklanych ocenia się wizualnie w świetle UV.
W przypadku próbek znacznie różniących się stronami może wystąpić migracja z jednego sączka z włókna szklanego do drugiego, co może prowadzić do błędnej oceny trwałości wybarwienia jednej ze stron. Wskazane jest sprawdzenie tych próbek z zastosowaniem dużych próbek do badań w celu zapobieżenia zanieczyszczenia krzyżowego sączków z włókna szklanego podczas procedury migracji. Procedura ta opisana jest w Załączniku A. Jeśli wymagana jest niższa granica wykrywalności, można również zastosować tę procedurę.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 648:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie
Data publikacji 04-03-2019
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN 648:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 648:2007 - wersja polska
ICS 67.250, 85.060