PN-EN 636+A1:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Sklejka - Wymagania techniczne

Zakres

Określono wymagania dla sklejki, zdefiniowanej w EN 313-2, zarówno ogólnego przeznaczenia (zastosowania niekonstrukcyjne), jak i do zastosowań konstrukcyjnych, do użytkowania w warunkach suchych, wilgotnych i zewnętrznych. Podano również system klasyfikacji oparty na właściwościach giętnych.
UWAGA 1 Niniejsza Norma Europejska jest przywołana w normie EN 13986 dotyczącej zastosowań płyt drewnopochodnych w budownictwie.
Niniejsza norma może być odpowiednio stosowana dla wszystkich rodzajów sklejki, w tym dla sklejki z okładziną oraz dla sklejki powlekanej, ale nie obejmuje materiałów i procesów stosowanych do oklejania lub powlekania. Nie obejmuje też materiałów lub procesów stosowanych w odniesieniu do poprawy trwałości biologicznej.
UWAGA 2 W celu uzyskania dodatkowych wskazówek na temat trwałości biologicznej i ewentualnej potrzeby stosowania środków ochrony drewna, odpowiednio do zastosowania i sposobu użytkowania, można odnieść się do CEN/TS 1099.
Wartości właściwości podanych w Rozdziale 4 odnoszą się tylko do właściwości wyrobu, nie są wartościami charakterystycznymi, które można stosować w projektowaniu.
UWAGA 3 Wartości charakterystyczne (tj. do stosowania w obliczeniach projektowych zgodnie z EN 1995-1-1) podane są w normie EN 12369-2, która oparta jest na systemie klasyfikacji podanej w niniejszej normie lub przez producenta w oparciu o badania zgodnie z EN 789, EN 1058 i ENV 1156.
Podano także dodatkowe informacje dotyczące określonych właściwości w odniesieniu do określonych zastosowań.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 636+A1:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Sklejka - Wymagania techniczne
Data publikacji 11-06-2015
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 636:2012+A1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 636:2013-03 - wersja angielska
ICS 79.060.10