PN-EN 63024:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Wymagania dla urządzeń automatycznego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO, RCCB do użytku domowego i podobnego

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy urządzeń automatycznego ponownego zamykania (ARD) do użytku domowego i podobnego, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 440 V AC, przeznaczonych do stosowania łącznie z wyłącznikami nadprądowymi, wyłącznikami różnicowoprądowymi RCCB i RCBO, zaprojektowanych do montażu w zakładzie wytwórcy lub na miejscu instalowania.
Urządzenia te są przeznaczone do ponownego automatycznego zamykania głównych urządzeń ochronnych (MPD) po ich zadziałaniu, takich jak wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC 60898-1 i/lub IEC 60898-2, wyłączniki różnicowoprądowe RCCB zgodne z IEC 61008-1 i/lub IEC 62423, wyłączniki różnicowoprądowe RCBO zgodne z IEC 61009-1 i/lub IEC 62423, w celu przywrócenia ciągłości zasilania.
Niniejszy dokument ma zastosowanie szczególnie do następujących typów ARD:
– ARD z funkcją oceny, zamykające ponownie tylko wtedy, gdy spodziewany prąd sieciowy i spodziewany prąd uszkodzenia doziemnego nie przekraczają podanych wartości;
– ARD z funkcją oceny, zamykające ponownie tylko wtedy, gdy spodziewany prąd sieciowy nie przekracza podanej wartości;
– ARD z funkcją oceny, zamykające ponownie tylko wtedy, gdy spodziewany prąd uszkodzenia doziemnego nie przekracza podanej wartości;
– ARD zamykające ponownie bez oceny.
UWAGA 1 Przepisy instalacyjne określają warunki stosowania każdego z wyrobów i typów.
UWAGA 2 Ocena nie może zastąpić sprawdzeń wymaganych przez IEC 60364-6.
UWAGA 3 Wymagania i badania dotyczące funkcji oceny w układach IT są opracowywane.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń ARD o wielu zakresach nastawczych, nastawianych przez użytkownika podczas normalnej eksploatacji.
Urządzenia objęte niniejszą normą nie wymagają konserwacji i są odpowiednie do użytkowania przez osoby nieprzeszkolone.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 63024:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dla urządzeń automatycznego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO, RCCB do użytku domowego i podobnego
Data publikacji 04-10-2018
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 63024:2018 [IDT], IEC 63024:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50557:2012/Ap1:2014-08 - wersja angielska, PN-EN 50557:2012 - wersja angielska, PN-EN 50557:2012 - wersja polska
ICS 29.120.50