PN-EN 62784:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Odkurzacze i wyciągi pyłu zapewniające poziom zabezpieczenia urządzeń Dc do zbierania pyłów palnych -- Wymagania szczegółowe

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje odkurzacze z napędem elektrycznym, poziom zabezpieczenia urządzeń (EPL) Dc.

Uwzględnia wyciągi pyłu, z zasysaniem na sucho lub na mokro, przeznaczone do użytku komercyjnego wewnątrz pomieszczeń, z wyposażeniem lub bez wyposażenia, do zbierania palnego pyłu w zapylonej atmosferze wybuchowej.

Wymagania dotyczące konstrukcji i badania urządzeń objętych zakresem niniejszego dokumentu są stosowane dodatkowo do wymagań dotyczących komercyjnych i przemysłowych odkurzaczy w IEC 60335-2-69.

Niniejszy dokument uzupełnia i modyfikuje wymagania IEC 60079-0. W razie konfliktu wymagań niniejszej normy z wymaganiami IEC 60079-0, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.

Uwzględniono następujące systemy zasilania:
– napięcie znamionowe sieci zasilającej silniki do 250 V dla urządzeń jednofazowych i 480 V dla innych urządzeń.

Niniejszy dokument nie obejmuje zagrożeń związanych z ekstremalnymi temperaturami otoczenia (mniejszymi niż –20°C lub większymi niż 40°C), o ile producent nie zaznaczył inaczej, jak podano w IEC 60079-0. Temperatury nie powinny przekraczać zakresu temperatur od –20 do +60 °C.

Niniejszy dokument nie uwzględnia głowic czyszczących z napędem, dla których wymagania są w trakcie rozważania.

Niniejsza norma nie ma zastosowania do
– odkurzaczy plecakowych;
– odkurzaczy z napędem trakcyjnym ;
– odkurzaczy i sprzętu czyszczącego zasysającego wodę do użytku domowego (IEC 60335-2-2);
– maszyn do pielęgnacji podłóg do użytku komercyjnego (IEC 60335-2-67, IEC 60335-2-72);
– sprzętu czyszczącego rozpylaniem i zasysaniem do użytku komercyjnego (IEC 60335-2-68);
– ręcznych zasilanych z sieci dmuchaw ogrodowych, urządzeń ssących oraz urządzeń dmuchająco-ssących (IEC 60335-2-100);
– ręcznych i przenośnych narzędzi o napędzie elektrycznym (norma wieloczęściowa IEC 62841);
– sprzętu do celów medycznych (IEC 60601-1);
– maszyn przeznaczonych do użytku w środowiskach korozyjnych;
– maszyn przeznaczonych do zbierania cieczy palnych;
– maszyn przeznaczonych do użytku w środowiskach wybuchowych z powodu obecności substancji wybuchowych lub wyrobów pirotechnicznych lub nietrwałych substancji chemicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62784:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Odkurzacze i wyciągi pyłu zapewniające poziom zabezpieczenia urządzeń Dc do zbierania pyłów palnych -- Wymagania szczegółowe
Data publikacji 31-01-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 62784:2018 [IDT], IEC 62784:2017 [IDT]
ICS 97.080