PN-EN 62625-2:2016-12 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Pokładowy system rejestracji parametrów jazdy -- Część 2: Badanie zgodności

Zakres

W niniejszej części IEC 62625 określono normatywne metody badań dla sprawdzania zgodności wprowadzenia Pokładowego Systemu Rejestracji Parametrów Jazdy (ODDRS) z wymaganiami określonymi w normie IEC 62625-1.
Ponadto norma obejmuje kryteria sprawdzenia zgodności dla projektowanych i wytwarzanych ODDRS. Niniejsza część IEC 62625 zawiera listę wymagań określonych w IEC 62625-1 i użyteczne warunki odbioru ODDRS w fazach kontroli projektu, badań typu i badań wyrobu. W odniesieniu do poziomu pociągu, w fazie kontroli projektu i fazie badań, niniejsza część normy zawiera wytyczne dla metod sprawdzania zgodności, które mają być stosowane w odniesieniu do ODDRS zainstalowanych w pociągu.
Niniejsza część nie obejmuje programów oceny zgodności, które zgodnie z normą ISO/IEC Dyrektywy Część 2, są w gestii komitetu polityki ISO " Komitet ds. oceny zgodności "(ISO/CASCO).
W związku z tym, ta część nie obejmuje elementów związanych z aspektami oceny zgodności innych niż przepisy sprawdzania projektu i badań produktu, procesów lub obsługi, które realizują wymagania określone w IEC 62625-1. Ta część nie likwiduje, nie zmienia lub nie interpretuje ogólnych wymagań dotyczących procedur oceny zgodności i słownictwa wyszczególnionych w ISO/IEC 17000.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62625-2:2016-12 - wersja polska
Tytuł Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Pokładowy system rejestracji parametrów jazdy -- Część 2: Badanie zgodności
Data publikacji 24-12-2018
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 62625-2:2016 [IDT], IEC 62625-2:2016 [IDT]
ICS 03.220.30, 45.060.01