PN-EN 62424:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62424:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 178,20  PLN Z VAT: 219,19  PLN
Specyfikacja inżynierii sterowania procesem -- Przedstawienie wniosków w postaci diagramów P&I do wymiany danych między narzędziami P&ID i PCE-CAE

Zakres

Przedstawiono w jaki sposób wnioski inżynierii sterowania procesem są prezentowane na diagramach P&I w celu przekazywania automatycznego danych między P&ID i narzędziem PCE oraz uniknięcia błędnej interpretacji symboli graficznych P&ID dotyczących PCE

* wymagane pola

Bez VAT: 178,20  PLN Z VAT: 219,19  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 19-08-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 62424:2009 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja inżynierii sterowania procesem -- Przedstawienie wniosków w postaci diagramów P&I do wymiany danych między narzędziami P&ID i PCE-CAE
Data publikacji 28-12-2009
Data wycofania 01-02-2017
Liczba stron 138
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN 62424:2009 [IDT]
ICS 25.040.40, 35.240.50
Zastąpiona przez PN-EN 62424:2017-02 - wersja angielska