PN-EN 62364:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62364:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Maszyny hydrauliczne -- Wytyczne do przeciwdziałania erozji hydroabrazyjnej w turbinach Kaplana, Francisa i Peltona

Zakres

Niniejsze wytyczne służą następującym celom:
a) prezentacja danych dotyczących intensywności abrazji w kilku kombinacjach jakości wody, warunków pracy, materiałów konstrukcyjnych oraz własności elementów konstrukcyjnych pochodzących z różnych lokalizacji;
b) opracowanie wytycznych do metod minimalizacji abrazji cząstkami stałymi poprzez modyfikację projektowania hydraulicznego dla czystej wody. Niniejsze wytyczne nie obejmują takich szczegółów, jak kształty profili hydraulicznych, które powinny być opracowywane przez specjalistów w zakresie projektowania hydraulicznego;
c) opracowanie wytycznych opartych na danych pochodzących ze zgromadzonego doświadczenia dotyczącego względnej odporności materiałów, w przypadku których występują problemy erozji abrazyjnej;
d) opracowanie wytycznych dotyczących zachowania trwałości materiałów odpornych na erozję abrazyjną oraz twardych pokryć ochronnych;
e) opracowanie wytycznych do zalecanych działań, które właściciele powinni podejmować, by ich specyfikacje zawierały przekaz o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na ten aspekt projektowania hydraulicznego dotyczącego ich lokalizacji bez ustalania kryteriów, które nie mogą być spełnione, gdyż odpowiednie środki znajdują się poza kontrolą wytwórców;
f) opracowanie wytycznych dotyczących warunków pracy turbin wodnych w wodzie zawierającej cząstki stałe, celem zwiększenia ich żywotności.
W niniejszych Wytycznych założono, że woda nie jest agresywna. Ponieważ agresywność chemiczna zależy od tak wielu możliwych związków chemicznych oraz materiału, z którego zbudowana jest maszyna, odnoszenie się do tych zagadnień nie mieści się w zakresie niniejszych Wytycznych.
W niniejszych Wytycznych założono, że kawitacja nie występuje w turbinie. Kawitacja i abrazja mogą wzajemnie się intensyfikować, w związku z czym erozja wynikowa jest silniejsza niż suma erozji kawitacyjnej i abrazyjnej. Ilościowy związek określający abrazję wynikową nie jest znany i rozważanie takiej abrazji pozostaje poza zakresem niniejszych wytycznych. Wyjątkiem jest zalecenie, by w fazie projektowania turbiny przedsięwziąć specjalne działania zmierzające do minimalizacji kawitacji.
Duże ciała stałe - np. kamienie, drewno, lód, obiekty metalowe itp. – przemieszczające się z wodą mogą uderzać w elementy turbiny i wywoływać uszkodzenia. Uszkodzenia te mogą z kolei zwiększyć burzliwość przepływu przyspieszając zużycie wskutek kawitacji i abrazji. Powłoki przeciwabrazyjne mogą zostać również uszkodzone lokalnie wskutek uderzeń dużych ciał stałych. Zagadnienia te znajdują się poza zakresem niniejszych Wytycznych.
Niniejsza wytyczne dotyczą głównie wyposażenia elektrowni wodnych. Pewne jej fragmenty mogą odnosić się również do innych maszyn hydraulicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 18-02-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 62364:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Maszyny hydrauliczne -- Wytyczne do przeciwdziałania erozji hydroabrazyjnej w turbinach Kaplana, Francisa i Peltona
Data publikacji 03-02-2014
Data wycofania 19-04-2019
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Wprowadza EN 62364:2013 [IDT], IEC 62364:2013 [IDT]
ICS 27.140
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62364:2019-04 - wersja angielska