PN-EN 62326-4:2002 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Płytki drukowane -- Część 4: Płytki drukowane wielowarstwowe sztywne z połączeniami międzywarstwowymi -- Specyfikacja grupowa

Zakres

Opisano wielowarstwowe sztywne płytki drukowane niezależnie od metody ich produkcji. Podano niezbędne informacje dodatkowe w celu uzupełnienia wymagań w specyfikacji wspólnej dotyczącej płytek drukowanych będących przedmiotem zatwierdzenia w ramach systemu IEC oceny jakości podzespołów elektronicznych IECQ. Ustalono jednolite wymagania, określono właściwości będące przedmiotem oceny, a także podano zastosowane metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62326-4:2002 - wersja polska
Tytuł Płytki drukowane -- Część 4: Płytki drukowane wielowarstwowe sztywne z połączeniami międzywarstwowymi -- Specyfikacja grupowa
Data publikacji 23-12-2002
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 62326-4:1997 [IDT], IEC 62326-4:1996 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62326-4:2002 - wersja angielska
ICS 31.180