PN-EN 62326-4:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62326-4:2002 - wersja polska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Płytki drukowane -- Część 4: Sztywne wielowarstwowe płytki drukowane z połączeniami międzywarstwowymi -- Specyfikacja grupowa

Zakres

Opisano wielowarstwowe sztywne płytki drukowane niezależnie od metody ich produkcji. Wszystkie uzgodnienia pomiędzy producentami i użytkownikami powinny być podejmowane w oparciu o prezentowaną normę. Podano niezbędne informacje dodatkowe w celu uzupełnienia wymagań specyfikacji wspólnej dotyczącej płytek drukowanych będących przedmiotem zatwierdzenia w ramach systemu IEC oceny jakości podzespołów elektronicznych IECQ. Ustalono jednolite wymagania określono właściwości będące przedmiotem oceny i zastosowane metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62326-4:2002 - wersja angielska
Tytuł Płytki drukowane -- Część 4: Sztywne wielowarstwowe płytki drukowane z połączeniami międzywarstwowymi -- Specyfikacja grupowa
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 23-12-2002
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 62326-4:1997 [IDT], IEC 62326-4:1996 [IDT]
ICS 31.180
Zastąpiona przez PN-EN 62326-4:2002 - wersja polska