PN-EN 62311:2010 - wersja polska

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN
Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)

Zakres

Omówiono metody i kryteria oceny urządzeń elektronicznych i elektrycznych z punktu widzenia spełnienia ograniczeń podstawowych i poziomów dopuszczalnych dotyczących ekspozycji ogółu ludności na pola elektryczne, magnetyczne, elektromagnetyczne oraz prądy indukowane i kontaktowe

* wymagane pola

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62311:2010 - wersja polska
Tytuł Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)
Data publikacji 19-05-2010
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 62311:2008 [IDT], IEC 62311:2007 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 62311:2008 - wersja angielska
ICS 13.280, 97.030