PN-EN 62271-203:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62271określa wymagania dla rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych, w których izolację przynajmniej częściową stanowi gaz izolacyjny inny niż powietrze o ciśnieniu atmosferycznym, na napięcia znamionowe powyżej 52 kV prądu przemiennego o częstotliwościach do 60 Hz włącznie, przeznaczonych do instalowania w warunkach wnętrzowych i napowietrznych. W niniejszej normie terminy "GIS" i "rozdzielnica" są używane w odniesieniu do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych. Rozdzielnica z izolacją gazową w osłonie metalowej, w myśl niniejszej normy, składa się z osobnych podzespołów przeznaczonych do bezpośredniego połączenia ze sobą i zdolnych do pracy tylko w takim układzie. W niniejszej normie uzupełniono i poprawiono, o ile było to niezbędne, inne odpowiednie normy dotyczące poszczególnych podzespołów tworzących GIS

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62271-203:2012 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV
Data publikacji 31-05-2012
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-203:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-203:2007 - wersja polska
ICS 29.130.10