PN-EN 62271-100:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 236,50  PLN Z VAT: 290,90  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyłączników prądu przemiennego wnętrzowych lub napowietrznych, przeznaczonych do pracy w sieciach o napięciach znamionowych wyższych niż 1000 V, przy częstotliwościach 50 Hz i 60 Hz. Niniejsza norma ma zastosowanie do wyłączników trójbiegunowych przeznaczonych do sieci trójfazowych oraz jednobiegunowych do sieci jednofazowych. Norma dotyczy również napędów wyłączników i ich wyposażenia pomocniczego

* wymagane pola

Bez VAT: 236,50  PLN Z VAT: 290,90  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62271-100:2009/AC:2018-04E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62271-100:2009 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego
Data publikacji 30-11-2009
Liczba stron 340
Grupa cenowa XH
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-100:2009 [IDT], IEC 62271-100:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-100:2006 - wersja polska, PN-EN 62271-100:2006/A2:2006 - wersja angielska
ICS 29.130.10
Elementy dodatkowe PN-EN 62271-100:2009/A1:2013-07E, PN-EN 62271-100:2009/A2:2017-12E