PN-EN 622-1:2003 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Płyty pilśniowe -- Wymagania techniczne -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące niektórych właściwości płyt pilśniowych, które są wspólne dla wszystkich nieuszlachetnionych rodzajów płyt zdefiniowanych w EN 316

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 622-1:2003 - wersja niemiecka
Tytuł Płyty pilśniowe -- Wymagania techniczne -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 25-02-2005
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 622-1:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 622-1:2000/Ap1:2002 - wersja polska, PN-EN 622-1:2000 - wersja polska
ICS 79.060.20