PN-EN 62196-3:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 3: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności złącz pojazdowych d.c. i a.c./d.c. z zestykami tulejkowo-kołkowymi

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62196 dotyczy złącz pojazdowych nasadki z wtykiem, ze stykami tulejkowo-kołkowymi o znormalizowanych konfiguracjach, zwanych także dalej „wyrobami”, przewidzianych do stosowania w układach ładowania przewodowego pojazdów elektrycznych zawierających urządzenia sterownicze, na napięcie znamionowe robocze nie przekraczające 1 500 V d.c. i prąd znamionowy nie przekraczający 250 A, oraz 1 000 V a.c. i prąd znamionowy nie przekraczający 250 A.
Niniejsza część IEC 62196 dotyczy wyrobów sprzęgających d.c. dużej mocy i wspólnych wyrobów sprzęgających a.c./d.c. złącz pojazdowych wyszczególnionych w IEC 62196:1:2014 i przewidzianych do stosowania w układach ładowania przewodowego w obwodach wyszczególnionych w IEC 61851-1:2010 i IEC 61851-23:2014. Nasadki pojazdowe d.c. według niniejszej części normy są przeznaczone tylko do stosowania przy ładowaniu w trybie 4 według IEC 61851-1:2010, Rozdział 6.2; Przypadek C według IEC 61851-1:2010, Rozdział 6.3.1, Rysunek 3 i IEC 62196-2:2011.
Wtyki pojazdowe d.c. według niniejszej części normy są przeznaczone tylko do stosowania przy ładowaniu w trybie 4 według IEC 61851-1:2010, Rozdział 6.2; Przypadek C, według IEC 61851-1:2010, Rozdział 6.3.1, Rysunek 3.
Złącza pojazdowe według niniejszej normy przewidziane są do stosowania w obwodach podobnych do wyszególnionych w IEC 61851-23 pracujących przy różnych napięciach, i które mogą zawierać sygnały ELV oraz sygnały łączności.
Niniejsza część IEC 62196 dotyczy złącz pojazdowych przewidzianych do stosowania w temperaturze otoczenia zawierającej się w przedziale od -30 °C do +50 °C.
UWAGA 1 W niektórych krajach mogą mieć zastosowanie inne wymagania.
UWAGA 2 W następującym kraju, stosuje się -35 °C: SE.
Wyroby te są przewidziane tylko do przyłączania przewodów z żyłami miedzianymi lub ze stopów miedzi.

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62196-3:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 3: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności złącz pojazdowych d.c. i a.c./d.c. z zestykami tulejkowo-kołkowymi
Data publikacji 10-02-2015
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 62196-3:2014 [IDT], IEC 62196-3:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 43.120, 29.120.30