PN-EN 62196-2:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62196-2:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi

Zakres

Niniejsza norma dotyczy wtyczek, gniazd wtyczkowych, nasadek i wtyków pojazdowych ze stykami tulejkowo-kołkowymi o znormalizowanych konfiguracjach, zwanych dalej wyrobami. Mają one napięcie znamionowe robocze nie przekraczające 500 V a.c. o częstotliwości 50 - 60 Hz i prąd znamionowy nie przekraczający 63 A w układach trójfazowych lub 70 V w układach jednofazowych, do stosowania w przewodowym ładowaniu elektrycznych pojazdów drogowych. Niniejsza norma dotyczy podstawowych wyrobów sprzęgających do zasilania pojazdu, jak podano w IEC 62196-1, i przewidzianych do stosowania w systemach ładowania przewodowego w obwodach wyszczególnionych w IEC 61851-1:2010. Pojazdy elektryczne obejmują wszystkie pojazdy drogowe, łącznie z wtykowymi pojazdami drogowymi hybrydowymi (PHEV), które czerpią całą lub część swojej energii z akumulatorów zainstalowanych w pojeździe. UWAGA 1 Wyroby te mogą zapewniać zetknięcie, które może być stosowane do zbliżeniowej funkcji styku. Wyroby te są przeznaczone do stosowania w obwodach wyszczególnionych w IEC 61851-1:2010, pracujących przy różnych napięciach i częstotliwościach, i które mogą zawierać sygnały ELV (bardzo niskiego napięcia) oraz sygnały łączności. Wyroby te mogą być stosowane do dwukierunkowego przesyłu energii (w opracowaniu). Niniejsza norma dotyczy wyrobów przewidzianych do stosowania w temperaturze otoczenia zawierającej się w przedziale od -30 C do +50 C. UWAGA 2 W następującym kraju mogą mieć zastosowanie inne wymagania: FI. Wyroby te są przewidziane tylko do przyłączania przewodów z żyłami miedzianymi lub ze stopów miedzi. Nasadki i wtyki pojazdowe według niniejszej normy są przeznaczone do stosowania przy ładowaniu w trybach 1, 2 i 3, przypadki B i C. Gniazda wtyczkowe i wtyczki według niniejszej normy są przewidziane do stosowania tylko w trybie ładowania 3, przypadek A i B. Tryby i dozwolone połączenia wyszczegolniono w Części 1

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62196-2:2012/AC:2015-04E

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 28-04-2020 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 62196-2:2012 - wersja angielska
Tytuł Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi
Data publikacji 15-06-2012
Data wycofania 01-06-2017
Liczba stron 61
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 62196-2:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 43.120, 29.120.30
Zastąpiona przez PN-EN 62196-2:2017-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 62196-2:2012/A12:2015-02E, PN-EN 62196-2:2012/A11:2013-06E, PN-EN 62196-2:2012/AC:2015-04E