PN-EN 62196-1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62196-1:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62196 dotyczy wtyczek, gniazd wtyczkowych, nasadek i wtyków pojazdowych oraz zestawów przewodów do elektrycznych pojazdów drogowych (EV), zwanych dalej "wyrobami", przeznaczonych do stosowania w układach ładownia przewodowego z wbudowanymi urządzeniami sterowniczymi, na napięcie znamionowe robocze nie przekraczające: - 690 V a.c. o częstotliwości 50 - 60 Hz i na prąd znamionowy nie przekraczający 250 A, - 1 500 V d.c. i na prąd znamionowy nie przekraczający 400 A. Wyroby te i zestawy przewodów przeznaczone są do stosowania w obwodach wyszczególnionych w IEC 61851-1:2010, pracujących przy różnych napięciach i częstotliwościach, i które mogą zawierać sygnały ELV (bardzo niskiego napięcia) oraz sygnały łączności. Wyroby według niniejszej normy są przeznaczone tylko do stosowania z pojazdami spełniającymi wymagania IEC 61851-1:2010, p. 7.2.3.1. Wyroby te i zestawy przewodów są przewidziane do stosowania w temperaturze otoczenia zawierającej się w przedziale od -30 °C do +50 °C. UWAGA W niektórych krajach mogą mieć zastosowanie inne wymagania. Wyroby te są przewidziane tylko do przyłączania przewodów z żyłami miedzianymi lub ze stopów miedzi. Wyroby według niniejszej normy stosuje się w ustalonych trybach ładowania pojazdów elektrycznych (EV). Tryby te zdefiniowano w IEC 61851-1:2010. Definicje te oraz opis rodzajów przyłączeń (sytuacja A, B lub C), także opisane w IEC 61851-1:2010, są odtworzone dalej, w Załączniku A. Niniejsza norma nie dotyczy standardowych wyrobów stosowanych w systemach ładowania, w których dopuszcza się zastosowanie takich wyrobów, konstruowanych według wymagań innych norm (np. w trybie 1 i w trybie 2). Takie standardowe wyroby mogą być stosowane w warunkach (tryb i sytuacja), ustalonych w IEC 61851-1:2010. Niniejszą normę można stosować jako wskazówki dla wyrobów o mniejszej liczbie styków i niższych danych znamionowych, przeznaczonych do lżejszych pojazdów

* wymagane pola

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62196-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 15-06-2012
Data wycofania 18-05-2015
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 62196-1:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 62196-1:2004 - wersja angielska
ICS 43.120, 29.120.30
Zastąpiona przez PN-EN 62196-1:2015-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 62196-1:2012/A12:2015-02E, PN-EN 62196-1:2012/A11:2013-06E