PN-EN 62196-1:2012/A12:2015-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62196-1:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Definicję 3.5 zastąpiono nową definicją „kompatybilność, zdolność współdziałania". Punkt 9.2 zastąpiono nowym p. 9.2 uściślającym wymagania dla osprzętu pojazdowego (EV) w zakresie kompatybilności i zdolności współdziałania. Dodano nowy p. 9.4 wprowadzający wymagania dotyczące warunków wzajemnego kojarzenia osprzętu o różnych danych znamionowych lub mających różne kombinacie styków. Wprowadza on ponadto wymagania projektowe dotyczące zapewnienia braku możliwości występowania niewłaściwych połączeń między określonymi stykami różnego osprzętu pojazdowego (EV).
W Załączniku ZB (normatywnym) dodano szczególne warunki krajowe dla Hiszpanii.

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62196-1:2012/A12:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 10-02-2015
Data wycofania 18-05-2015
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 62196-1:2012/A12:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 43.120, 29.120.30
Zastąpiona przez PN-EN 62196-1:2015-05 - wersja angielska