PN-EN 62116:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Falowniki fotowoltaiczne włączone do publicznej sieci energetycznej -- Procedura badania ochrony przed zanikiem napięcia

Zakres

Celem niniejszej Normy Międzynarodowej jest zapewnienie procedury badawczej mającej na celu ocenę jakości środków przeznaczonych do ochrony przed zanikiem napięcia w sieci dla systemów PV włączonych do publicznej sieci energetycznej.
Niniejsza norma opisuje sposób postępowania przy badaniu jakości środków przedsięwziętych w celu automatycznej ochrony przed zanikiem napięcia w sieci w przypadku jedno i wielofazowych falowników PV w sposób interaktywny włączonych do publicznej sieci energetycznej. Opisana procedura testowa i kryteria stanowią minimalne wymagania zapewniające powtarzalność. Wymagania dodatkowe lub bardziej rygorystyczne kryteria mogą być sformułowane jeżeli daje się wykazać istniejące ryzyko. Falowniki oraz inne urządzenia spełniające wymagania niniejszej normy uważa się jako spełniające wymogi bezpieczeństwa związanego z zanikiem napięcia w sieci zgodnie z tym jak zostało to zdefiniowane w normie IEC 61727.
Niniejsza norma może być stosowana do innych systemów interaktywnie włączonych do sieci publicznej (n.p. ogniwa paliwowe i mikroturbiny z falownikami, silniki indukcyjne i synchroniczne). W takich przypadkach jednak, może być konieczne właściwe podejście techniczne, inne niż ma to miejsce w przypadku systemów PV z falownikami.

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62116:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Falowniki fotowoltaiczne włączone do publicznej sieci energetycznej -- Procedura badania ochrony przed zanikiem napięcia
Data publikacji 06-11-2014
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 62116:2014 [IDT], IEC 62116:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62116:2011 - wersja angielska
ICS 27.160