PN-EN 620+A1:2011 - wersja niemiecka

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowych

Zakres

Podano wymagania techniczne mające na celu zminimalizowanie zagrożeń, które mogą powstać podczas pracy i konserwacji przenośników taśmowych stałych i ich systemów - zaprojektowanych do transportu materiałów masowych luzem - pomiędzy punktem(-ami) załadunku i punktem(-ami) rozładunku. Uwzględniono także wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Podano 33 terminy i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 620+A1:2011 - wersja niemiecka
Tytuł Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowych
Data publikacji 31-03-2011
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 245, Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania
Wprowadza EN 620:2002+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 620:2005 - wersja polska
ICS 53.040.10