PN-EN 61993-2:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61993-2:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Okrętowe urządzenia klasy A systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki badań

Zakres

W niniejszej części IEC 61993 określono minimalne wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki badań przyjętych przez IMO w rezolucji MSC.74(69), Załącznik 3 Okrętowy System Automatycznej Identyfikacji. W niniejszej normie wprowadzono charakterystyki techniczne okrętowych urządzeń klasy A zawarte w Rekomendacji ITU-R M.1371-4 i tam, gdzie ma to zastosowanie uwzględniono Regulamin Radiowy ITU. Ponadto uwzględniono Rezolucję IMO A.694(17), z którą powiązana jest IEC 60945. W przypadku gdy wymagania niniejszej normy różnią się od tych podanych w IEC 60945, pierwszeństwo maja wymagania niniejszej normy.
W niniejszej części IEC 61993 określono również minimalne wymagania dotyczące zarówno środków wprowadzania i zobrazowania danych oraz interfejsów do innych urządzeń nadających się do stosowania jako środki wprowadzania i obrazowania danych.

UWAGA Wszystkie części tekstu niniejszej normy identyczne z tekstem zawartym w rezolucji IMO MSC.74(69), Załącznik 3 lub w Rekomendacji ITU-R M.1371-4 są wydrukowane kursywą, a powołania na Rezolucję (skrócone do – A3) lub na rekomendację (skrócone do M.1371) i numery rozdziałów związanej z nią normy działania podano w nawiasach, na przykład odpowiednio (A3/3.3) lub (M.1371/A2-3.3).

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 23-08-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 61993-2:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Okrętowe urządzenia klasy A systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki badań
Data publikacji 25-07-2013
Data wycofania 22-02-2019
Liczba stron 142
Grupa cenowa XB
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 61993-2:2013 [IDT], IEC 61993-2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61993-2:2005 - wersja polska
ICS 47.020.70
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61993-2:2019-02 - wersja angielska