PN-EN 61970-456:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego

Zakres

Niniejsza cześć normy IEC 61970 należy do serii norm IEC 61970-450 do IEC 61970-499, która traktowana jako całość definiuje na poziomie abstrakcyjnym zawartość i technikę wymiany stosowane w odniesieniu do danych przesyłanych między ośrodkami dyspozycji mocy i/lub elementami składowymi dyspozycji mocy.
Celem niniejszej części normy IEC 61970 jest twarde zdefiniowanie podzbiorów klas, atrybutów klas i zasad z CIM potrzebnych do opisania wyników estymatora stanu, rozpływu mocy i innych podobnych aplikacji które rozwiązują stany ustalone sieci elektroenergetycznej, dla zestawu przypadków zastosowań które są zawarte informacyjnie w niniejszej normie.
Niniejsza norma jest przeznaczona dla dwu wyraźnych uczestników, wytwórców danych i odbiorców danych, i może być czytana z tych dwu pespektyw. Z punktu widzenia oprogramowania modelu eksportu używanego przez wytwórcę danych, norma opisuje jak wytwórca może przedstawić przykłady przypadków sieciowych w celu udostępnienia ich innym programom. Z punktu widzenia odbiorcy, norma opisuje co powinno być w stanie interpretować oprogramowanie importowania aby skonsumować przypadki rozwiązań.
Jest szereg innych przypadków zastosowań dla których jest oczekiwane wykorzystanie niniejszej normy a różnią się one między sobą w zależności zastosowania normy dla każdego z przypadków. Podmioty wdrażające powinny rozważyć jakie przypadki zastosowań chcą rozważać aby znać rozmiary innych opcji które powinny opracować. Jako przykład, niniejsza norma będzie użyta w pewnych przypadkach raczej do wymiany warunków początkowych niż wyników, tak więc jeśli jest to ważny przypadek użycia, oznacza to że aplikacja odbiorcy powinna być zdolna uporać się zarówno z nierozwiązywalnym stanem, jak również z takim który spełnia pewne kryteria rozwiązania.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61970-456:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego
Data publikacji 30-10-2018
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN IEC 61970-456:2018 [IDT], IEC 61970-456:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61970-456:2014-01/A1:2016-05 - wersja angielska, PN-EN 61970-456:2014-01 - wersja angielska
ICS 35.240.50, 33.200