PN-EN 61967-1:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61967-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 1: Podstawowe warunki i definicje

Zakres

Podano podstawowe informacje i definicje na temat pomiarów zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących od przewodzenia i promieniowania, wywołanych przez układy scalone. Podano opis warunków pomiarów, wyposażenia w aparaturę kontrolno-pomiarową i odpowiednie procedury pomiarów oraz zawartość protokołów pomiarowych. Załączono tabelę porównawczą metod pomiarowych, według której można dokonać wyboru właściwych(ej) metod(y) pomiarowych. Pomiar napięcia i prądu w zakresie emisji przewodzonej o częstotliwościach radiowych lub zakłóceń promieniowania w zakresie tych częstotliwości, pochodzących od układów scalonych, dokonywany w warunkach kontrolowanych, dostarcza informacji na temat wielkości zakłóceń w zakresie częstotliwości radiowych przy zastosowaniu tych układów

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 16-01-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 61967-1:2003 - wersja angielska
Tytuł Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 1: Podstawowe warunki i definicje
Data publikacji 15-08-2003
Data wycofania 10-07-2019
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 61967-1:2002 [IDT], IEC 61967-1:2002 [IDT]
ICS 31.200
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61967-1:2019-07 - wersja angielska