PN-EN 619+A1:2011 - wersja niemiecka

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych

Zakres

Podano wymagania techniczne mające na celu zminimalizowanie zagrożeń, które mogą powstać podczas pracy i konserwacji urządzeń transportu ciągłego do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych i ich systemów, użytkowanych zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Określono badania techniczne wykonywane w trakcie odbioru dotyczące bezpieczeństwa oraz wymagania techniczne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Podano 18 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 619+A1:2011 - wersja niemiecka
Tytuł Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych
Data publikacji 27-01-2011
Liczba stron 77
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 245, Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania
Wprowadza EN 619:2002+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 619:2005 - wersja polska
ICS 53.040.10