PN-EN 61883-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61883-1:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Urządzenia foniczne/wizyjne powszechnego użytku -- Interfejs cyfrowy -- Postanowienia ogólne

Zakres

Określono interfejs cyfrowy przeznaczony dla elektronicznych urządzeń fonicznych/wizyjnych powszechnego użytku, zgodny z interfejsem IEEE 1394. Opisano ogólny format pakietu, zarządzanie przepływem danych i zarządzanie połączeniami przy przesyłaniu danych audiowizualnych, a także ogólne zasady transmisji i rozkazy. Zdefiniowano protokół transmisji danych audiowizualnych i rozkazy sterowania, umożliwiające połączenia wzajemne cyfrowych urządzeń wizyjnych i fonicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61883-1:2001 - wersja polska
Tytuł Urządzenia foniczne/wizyjne powszechnego użytku -- Interfejs cyfrowy -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 15-03-2001
Data wycofania 15-08-2004
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN 61883-1:1998 [IDT], IEC 61883-1:1998 [IDT]
ICS 35.200, 33.160.01
Zastąpiona przez PN-EN 61883-1:2004 - wersja angielska