PN-EN 61851-23:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 23: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądu stałego

Zakres

Niniejsza część IEC 61851, łącznie z IEC 61851-1:2010, podaje wymagania dotyczące stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądu stałego, określanej również jako „ładowarka prądu stałego”, dla przewodowego połączenia
z pojazdem, przy napięciu wejściowym prądu przemiennego lub prądu stałego, do 1000 V prądu przemiennego oraz do 1500 V prądu stałego zgodnie z IEC 60038.
UWAGA 1 Niniejsza norma obejmuje informacje dotyczące EV dla połączenia przewodowego, ale jest ograniczona do koniecznej treści do opisania interfejsu zasilającego i sygnałowego.
Niniejsza część uwzględnia napięcia wyjściowe prądu stałego do 1500 V.
Rozważane są wymagania dotyczące dwukierunkowego przepływu energii.
UWAGA 2 Typowe schematy i odmiany systemów ładowania prądu stałego zostały przedstawione w Załączniku DD.
Niniejsza norma nie obejmuje wszystkich aspektów bezpieczeństwa związanych z utrzymaniem.
Niniejsza część określa systemy ładowania prądu stałego A, B i C jak zdefiniowano w Załącznikach AA, BB i CC.
UWAGA 3 Typowa konfiguracja systemu ładowania pojazdu elektrycznego (EV) prądu stałego została przedstawiona w Załączniku EE.
Wymagania EMC dotyczące stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądu stałego zostały zdefiniowane
w IEC 61851-21-2.
Niniejsza norma podaje wymagania ogólne dotyczące kontroli łączności pomiędzy stacją ładowania EV prądu stałego
i pojazdem elektrycznym. Wymagania dotyczące cyfrowego przesyłania danych pomiędzy stacją ładowania elektrycznego pojazdu drogowego EV prądu stałego i pojazdem elektrycznym w celu kontroli ładowania prądem stałym zostały zdefiniowane w IEC 61851-24.

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61851-23:2014-11/AC:2016-08E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Komunikat o zagrożeniu wynikającym z zastosowania PN-EN 61851-23:2014-11 oraz PN-EN ISO 17409:2017-03. Na podstawie pisma Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) nr AC/33/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) z dnia 13 grudnia 2017 roku, informujemy P.T. nabywców nw. norm: •PN-EN 61851-23:2014-11 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych - Część 23: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądu stałego •PN-EN ISO 17409:2017-03 Pojazdy z napędem elektrycznym -- Połączenie z zewnętrznym źródłem zasilania -- Wymagania bezpieczeństwa o konieczności zwrócenia uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia wynikającego z literalnego interpretowania postanowień ww. norm, a także o konieczności podejmowania odpowiednich działań zaradczych. W związku z rozwojem technologii bezprzewodowej ładowania pojazdów z napędem elektrycznym przyjęta w PN-EN 61851-23:2014-11 zasada zabezpieczania przed porażeniem elektrycznym przy pojedynczym uszkodzeniu poprzez ograniczenie energii kondensatora (patrz CC.4.7) nie może być uznawana za właściwą dla wszystkich możliwych kombinacji systemów ładowania i pojazdów z napędem elektrycznym. W związku z powyższym użytkownikom ww. norm zaleca się przeprowadzanie dla każdej kombinacji systemów ładowania i pojazdów z napędem elektrycznym dedykowanych ocen ryzyka celem określenia środków technicznych koniecznych dla zapewnienia właściwych zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym. Jednocześnie zwracamy uwagę, że PN-EN 61851-23:2014-11 nie obejmuje wykorzystania sieci trakcyjnej tramwajowej lub innego pojazdu szynowego lub też sieci trolejbusowej, jako źródła energii do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym.
Numer normy PN-EN 61851-23:2014-11 - wersja angielska
Tytuł System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 23: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądu stałego
Data publikacji 06-11-2014
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 61851-23:2014 [IDT], IEC 61851-23:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 43.120
Elementy dodatkowe PN-EN 61851-23:2014-11/AC:2016-08E