PN-EN 61851-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza część IEC 61851 dotyczy pokładowego i stacjonarnego wyposażenia przeznaczonego do ładowania elektrycznych pojazdów drogowych znormalizowanymi napięciami zasilania prądu przemiennego (wg IEC 60038) do 1000 V i napięciami zasilania prądu stałego do 1500 V, oraz wyposażenia przeznaczonego do zasilania energią elektryczną urządzeń pomocniczych w pojeździe, jeśli takie są wymagane, podczas przyłączania do sieci zasilającej. Elektryczne pojazdy drogowe (EV) oznaczają wszystkie pojazdy drogowe, łącznie z zawierającymi połączenie wtykowe hybrydowymi pojazdami drogowymi (PHEV), które całkowicie lub częściowo pobierają energię z baterii pokładowych. Uwzględniono charakterystyki i warunki eksploatacyjne urządzenia zasilającego oraz połączenia z pojazdem; bezpieczeństwo elektryczne obsługi i osób trzecich, a także właściwości pojazdu, pod względem wyposażenia zasilania dla prądu przemiennego/prądu stałego elektrycznego pojazdu drogowego (EVSE), które są spełnione tylko w przypadku, gdy elektryczny pojazd drogowy jest uziemiony. UWAGA 1 Klasa II pojazdów nie jest zdefiniowana, ale brak informacji dla tego typu pojazdów oznacza, że wymagania dla normy są w trakcie rozpatrywania. UWAGA 2 Niniejsza norma dotyczy również wyposażenia zasilania elektrycznego pojazdu drogowego z dostępną na miejscu zdolnością ładowania. Wymagania dotyczące specjalnej końcówki wejściowej, złącza, wtyczki i gniazd sieciowych dla elektrycznych pojazdów drogowych są zawarte w IEC 62196-1:2003. Arkusze normalizacyjne dla złącza pojazdu i końcówki wejściowej są również w trakcie rozpatrywania. Zostaną one włączone do odrębnej części normy IEC 62196. Niniejsza norma nie obejmuje wszystkich aspektów bezpieczeństwa związanych z utrzymaniem. Niniejsza norma nie ma zastosowania do trolejbusów, pojazdów kolejowych, ciągników przemysłowych oraz pojazdów nie zaprojektowanych zasadniczo do jazdy po drogach

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61851-1:2011 - wersja angielska
Tytuł System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 30-11-2011
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 61851-1:2011 [IDT], IEC 61851-1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61851-1:2002 - wersja angielska
ICS 43.120