PN-EN 61817:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Domowe przyrządy przenośne do gotowania, opiekania i podobnych zastosowań -- Metody badań cech funkcjonalnych

Zakres

Zdefiniowano podstawowe cechy funkcjonalne przyrządów, mających największe zainteresowanie z punktu widzenia użytkowników oraz określono metody ich pomiaru

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61817:2002 - wersja angielska
Tytuł Domowe przyrządy przenośne do gotowania, opiekania i podobnych zastosowań -- Metody badań cech funkcjonalnych
Data publikacji 15-02-2003
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 61817:2001 [IDT], IEC 61817:2000 [IDT]
ICS 97.040.50
Elementy dodatkowe PN-EN 61817:2002/A1:2005E