PN-EN 61803:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Wyznaczanie strat mocy w stacjach przekształtnikowych wysokonapięciowych systemów przesyłowych prądu stałego (HVDC)

Zakres

Obejmuje wszystkie komutowane siecią stacje przekształtnikowe prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC) stosowane do przekształcania energii w systemach energetycznych. Norma preferuje stosowanie 12-pulsowych przekształtników tyrystorowych, ale może być również wykorzystana do 6-pulsowych przekształtników tyrystorowych. Podano znormalizowane procedury do określania całkowitych strat stacji przekształtnikowej HVDC. Procedury obejmują wszystkie urządzenia stacji i są przewidziane do wyznaczania strat dotyczących stacji nieobciążonej i w stanie działania z podaniem metod obliczeniowych oraz z włączaniem parametrów zmierzonych. Wykluczono obliczenia strat w kompensatorach synchronicznych oraz statycznych kompensatorach mocy biernej, które mogą być włączane na stacjach przekształtnikowych HVDC

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61803:2002 - wersja angielska
Tytuł Wyznaczanie strat mocy w stacjach przekształtnikowych wysokonapięciowych systemów przesyłowych prądu stałego (HVDC)
Data publikacji 15-09-2002
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 61803:1999 [IDT], IEC 61803:1999 [IDT]
ICS 29.200
Elementy dodatkowe PN-EN 61803:2002/A1:2011E, PN-EN 61803:2002/A2:2017-01E