PN-EN 61757-1:2013-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61757:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Czujniki światłowodowe -- Część 1: Specyfikacja ogólna

Zakres

Niniejsza część IEC 61757 to ogólna specyfikacja dotycząca światłowodów, elementów i podzespołów, jeśli mają związek z konkretnymi czujnikami światłowodowymi. Została ona opracowana do stosowania jako wspólne narzędzie pracy i dyskusji dostawców komponentów i podzespołów, które mają być wbudowane w czujniki światłowodowe czujników jak również projektantów, producentów i użytkowników czujników światłowodowych niezależnie od ich zastosowania czy instalacji. Celem niniejszej ogólnej specyfikacji jest określenie, klasyfikowanie i dostarczenie ram dla określenia światłowodowych czujników oraz ich poszczególnych komponentów i podzespołów Wymagania niniejszej normy mają zastosowanie do wszystkich powiązanych specyfikacji grupowych, rodzajowych i szczegółowych. Specyfikacja grupowa będzie zawierać wymagania szczególne dla czujników odnośnie właściwości ilościowych podlegających mierzeniu. W każdej specyfikacji grupowej, rodzajowej i szczegółowej zawarte są wymagania dla określonego rodzaju lub odmiany światłowodowego czujnika optycznego z tej specyfikacji. Światłowodowy czujnik zawiera optyczny lub optycznie zasilany element czujnika, w którym informacja jest tworzona przez reakcję na mierzone światło. Elementem pomiarowym może być światłowód lub optycznie zasilany element wstawiony wzdłuż drogi optycznej. W czujniku światłowodowym, jeden lub więcej parametrów mierzy się bezpośrednio lub pośrednio zmodyfikowane przez pomiar gdzieś na drodze optycznej, w przeciwieństwie do danych optycznych, gdzie informacje są jedynie przekazywane z nadajnika do odbiornika. Badania ogólne lub metody pomiaru są określone dla określonych atrybutów. Jeśli to możliwe, te definicje odniesisię do normy IEC - w przeciwnym razie badanie lub metoda pomiaru jest przedstawiona w odpowiedniej specyfikacji rodzajowej i/lub szczegółowej. Załącznik A zawiera przykłady światłowodowych czujników w celu lepszego zilustrowania systemu klasyfikacji. Przykłady podane są dla ilustracji i nie

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 19-10-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 61757-1:2013-03 - wersja angielska
Tytuł Czujniki światłowodowe -- Część 1: Specyfikacja ogólna
Data publikacji 19-03-2013
Data wycofania 21-12-2018
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 61757-1:2012 [IDT], IEC 61757-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61757-1:2002 - wersja angielska
ICS 33.180.99
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61757:2018-12 - wersja angielska