PN-EN 61730-2:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania dotyczące badań

Zakres

Podano wymagania dotyczące badań modułów fotowoltaicznych (PV), które mają zapewnić ich bezpieczne działanie w okresie spodziewanego okresu eksploatacji. Określono wytyczne mające na celu zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym, niebezpieczeństwem pożaru oraz urazami w wyniku naprężeń mechanicznych i związanych z oddziaływaniem warunków środowiskowych. Określono sekwencję prób mających na celu zweryfikowanie bezpieczeństwa użytkowania modułów PV, których konstrukcja została oparta na wytycznych zawartych w innych częściach niniejszej normy. Zdefiniowano podstawowe wymagania prób bezpieczeństwa użytkowania oraz prób dodatkowych wynikających z ostatecznego zastosowana modułu

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61730-2:2007 - wersja angielska
Tytuł Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania dotyczące badań
Data publikacji 23-07-2007
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 61730-2:2007 [IDT]
Dyrektywa 2006/95/EC
ICS 27.160