PN-EN 61730-1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61730-1:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji

Zakres

Opisano podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji modułów fotowoltaicznych (PV), które mają zapewnić ich bezpieczne działanie w okresie spodziewanego okresu eksploatacji. Określono wytyczne mające na celu zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym, niebezpieczeństwem pożaru oraz urazami w wyniku naprężeń mechanicznych i związanych z oddziaływaniem warunków środowiskowych. Podano podstawowe wytyczne dotyczące procesu certyfikacji podstawowej konstrukcji modułów fotowoltaicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 27-04-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 61730-1:2007 - wersja angielska
Tytuł Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji
Data publikacji 23-07-2007
Data wycofania 04-06-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 61730-1:2007 [IDT], IEC 61730-1:2004 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 27.160
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61730-1:2018-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61730-1:2007/A11:2015-06E, PN-EN 61730-1:2007/A2:2013-11E, PN-EN 61730-1:2007/A1:2012E