PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61730-1:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji

Zakres

Wprowadzono zmiany w Rozdziale 5 i Podrozdziale 7.3

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 - wersja angielska
Tytuł Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji
Data publikacji 05-04-2012
Data wycofania 04-06-2018
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 61730-1:2007/A1:2012 [IDT], IEC 61730-2:2004/AMD1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 27.160
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61730-1:2018-06 - wersja angielska