PN-EN 617:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 617+A1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczych

Zakres

Określono wymagania techniczne mające na celu minimalizację zagrożeń, które mogą powstać podczas pracy i konserwacji urządzeń do magazynowania materiałów masowych i metody ich sprawdzania. Określono także wymagania techniczne dotyczące ich kompatybilności elektromagnetycznej. Podano 14 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 617:2004 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczych
Data publikacji 04-03-2004
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 245, Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania
Wprowadza EN 617:2001 [IDT]
Dyrektywa 98/37/EC, 2004/108/EC, 89/336/EEC
Zastępuje PN-EN 617:2002 - wersja angielska
ICS 53.080, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 617+A1:2011 - wersja angielska