PN-EN 61643-31:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 31: Wymagania i metody badań dla SPD instalacji fotowoltaicznych

Zakres

Ta część EN 61643 ma zastosowanie do urządzeń przeciwprzepięciowych służących do ochrony przed pośrednimi i bezpośrednimi skutkami wyładowań atmosferycznych lub innych przejściowych przepięć. Urządzenia te przeznaczone są do podłączenia do strony d.c. instalacji fotowoltaicznych o zakresie do 1 500 V d.c.
Urządzenia te zawierają co najmniej jeden element nieliniowy i są przeznaczone do ograniczania napięć udarowych i odwrotnych prądów przepięć. Określono charakterystyki pracy, wymogi bezpieczeństwa, standardowe metody testowania i oceny.
Zgodne z niniejszą normą SPD są przeznaczone wyłącznie do montażu po stronie d.c. generatorów fotowoltaicznych oraz strony d.c. inwerterów (falowników).
Nie uwzględniono SPD dla systemów fotowoltaicznych FV z magazynowaniem energii (np. baterie, baterie kondensatorów).
Nie uwzględniono SPD z odseparowanymi zaciskami wejściowymi i wyjściowymi, zawierającymi określoną serię impedancji pomiędzy tymi zaciskami (tzw. dwuportowe SPD według IEC 61643-11) nie zostały ujęte. Ponieważ próba klasy III w normie EN 61643 była rozwijana głównie w celu zastosowania do SPD z dwoma gniazdami wejściowymi, SPD badane zgodnie z próbą tej klasy nie są przeznaczone do stosowania w systemach PV.

Urządzenia SPD zgodne z tym standardem są zaprojektowane tak, aby były na stałe podłączone, gdy podłączanie i odłączanie stałych SPD może odbywać się tylko za pomocą narzędzia. Ten standard nie dotyczy przenośnych urządzeń SPD.

UWAGA 1 SPD dla układów fotowoltaicznych nie zawierają impedancji pomiędzy zaciskami wejścia/wyjścia z uwagi na efektywności zasilania.
UWAGA 2 Jakiekolwiek odniesienia do systemu elektroenergetycznego lub systemu mocy w niniejszym dokumencie, odnosi się do strony d.c. instalacji fotowoltaicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61643-31:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 31: Wymagania i metody badań dla SPD instalacji fotowoltaicznych
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza EN 61643-31:2019 [IDT], IEC 61643-31:2018 [MOD]
Zastępuje PN-EN 50539-11:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 50539-11:2013-06/A1:2015-04 - wersja angielska
ICS 29.240.10