PN-EN 61558-2-6:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń o napięciach zasilających do 1100 V -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów bezpieczeństwa i zasilaczy z transformatorami bezpieczeństwa

Zakres

Podano szczegółowe wymagania i badania dotyczące transformatorów bezpieczeństwa oraz zasilaczy zawierających transformatory bezpieczeństwa o napięciu znamionowym zasilającym nie przekraczającym 1 100 V pradu przemiennego. Bezpieczeństwo obejmuje aspekty elektryczne, termiczne oraz mechaniczne. Norma dotyczy również transformatorów zawierajacych układy elektroniczne

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61558-2-6:2009 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń o napięciach zasilających do 1100 V -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów bezpieczeństwa i zasilaczy z transformatorami bezpieczeństwa
Data publikacji 15-12-2009
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 81, Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
Wprowadza EN 61558-2-6:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61558-2-6:2000 - wersja polska
ICS 29.180