PN-EN 61558-2-4:2011 - wersja polska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i podobnych urządzeń o napięciach zasilających do 1100 V -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów separacyjnych i zasilaczy z transformatorami separacyjnymi

Zakres

Podano szczegółowe wymagania i badania dotyczące transformatorów separacyjnych stacjonarnych lub przenośnych, jednofazowych lub wielofazowych, chłodzonych powietrzem, niezależnych lub skojarzonych, o znamionowym napięciu zasilającym nie przekraczającym 1 100 V prądu przemiennego oraz zasilaczy z transformatorami separacyjnymi. Bezpieczeństwo obejmuje aspekty elektryczne, cieplne oraz mechaniczne. Norma dotyczy również transformatorów zawierających układy elektroniczne

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61558-2-4:2011 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i podobnych urządzeń o napięciach zasilających do 1100 V -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów separacyjnych i zasilaczy z transformatorami separacyjnymi
Data publikacji 03-01-2011
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 81, Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
Wprowadza EN 61558-2-4:2009 [IDT], IEC 61558-2-4:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61558-2-4:2009 - wersja angielska
ICS 29.180