PN-EN 61558-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61558-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 185,90  PLN Z VAT: 228,66  PLN
Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających, dławików i urządzeń podobnych -- Część 1: Ogólne wymagania i badania

Zakres

Podano ogólne wymagania i opis badań mających zastosowanie do większości typów transformatorów, które są przywołane w części 2 tej normy. Część 1 nie stanowi sama w sobie szczegółowego opisu badań i wymagań dla poszczególnych typów transformatorów

* wymagane pola

Bez VAT: 185,90  PLN Z VAT: 228,66  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61558-1:2006/AC:2006E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61558-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających, dławików i urządzeń podobnych -- Część 1: Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 15-05-2006
Data wycofania 21-05-2009
Liczba stron 168
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 81, Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
Wprowadza EN 61558-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61558-1:2000 - wersja polska, PN-EN 61558-1:2000/AC:2004 - wersja polska
ICS 29.180
Zastąpiona przez PN-EN 61558-1:2009 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 61558-1:2006/AC:2006E